Amatör Denizcilik Belgesi Deneme Sınavı & Soruları 3

0%

Aşağıdakilerden hangisi Seyir Planlamasında dikkate alınmaz?

Correct! Wrong!

Radarla bir adanın kerterizi alınmıştır. Mevki koymak için aşağıdakilerden hangisi daha bilinse yeterli olur?

Correct! Wrong!

Gerçek rota ile akıntıyı önleme rotası arasındaki farka ne denir?

Correct! Wrong!

090 rotasında seyreden geminin sancak 20 derecesindeki fenerin “hakiki kerteriz” kaç derecedir?

Correct! Wrong!

Trafik ayırım düzeninde karşıdan karşıya geçecek bir tekne, aşağıdaki hangi kurala uyarak geçecektir?

Correct! Wrong!

Seyir halinde bulunan bir teknenin borda fenerleri pruvadan bordaya kaç dereceye ışık verir?

Correct! Wrong!

Teknenin pruvasından sancak veya iskele tarafına alınan kerteriz çeşidine ne denir?

Correct! Wrong!

Pruvadan gelmekte olan ve her iki borda feneri ile silyon fenerleri görünen geminin kısa bir zaman sonra sadece kırmızı borda feneri ve iki silyon feneri görünmektedir. Gemi nasıl bir manevra yapmıştır?

Correct! Wrong!

Elektronik cihazların ve mevki koyacak alametlerin olmadığı bir durumda teknenin “yaklaşık mevkiini” kaybetmemek için kullanılan mevki çeşidine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Boyu 20 metreden az olan bir tekne veya bir yelkenli tekne, trafik ayırım düzeniyle ilgili aşağıdaki hangi kurala uyacaktır?

Correct! Wrong!

Yelkenle seyrediyorsunuz, yedek çeken bir tekneyle karşılaştınız ne yaparsınız?

Correct! Wrong!

Haritada iki ada arasındaki mesafe pergel ile ölçülmüş, enlem ölçeğinde 3 dakika olarak bulunmuştur. Adaların arasındaki mesafe kaç “mil”dir?

Correct! Wrong!

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne göre, yol vermekle yükümlü tekne nasıl hareket etmelidir?

Correct! Wrong!

Manyetik pusulanın yakın çevresindeki metal, mıknatıs ve elektrik devrelerinin oluşturduğu manyetik alandan etkilenmesi sonucunda meydana gelen hataya ne denir?

Correct! Wrong!

Deniz haritalarında mesafe ölçeği olarak ne kullanılır?

Correct! Wrong!

Kutup yıldızının bulunduğu yere bakıldığında dünyanın hangi yönüne bakılmış olur?

Correct! Wrong!

Haritada mesafe ölçmek için haritadaki hangi değerler kullanılır?

Correct! Wrong!

Rotası 180 olan tekne bir fenerden kerterizle mevkii koyacaktır. Feneri sancak 40 derece görmüştür. Haritaya fenerin kerterizini kaç derece çizecektir?

Correct! Wrong!

Haritada bir pergel yardımıyla iki nokta arasında ölçtüğünüz uzaklığın en yakın enlemdeki karşılığının 37 dakika olduğunu gördünüz. Ölçtüğünüz uzaklık kaç mildir?

Correct! Wrong!

Kutup Yıldızı hangi takım yıldızı yardımıyla kolaylıkla bulunabilir?

Correct! Wrong!

Gece seyir halinde iken pruvada görünen sadece beyaz bir fener hangi anlama gelebilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki hangi mevki yeryüzünde bulunamaz?

Correct! Wrong!

Gündüz, yelkenle seyrediyorsunuz; sivri uçları birbirine dönük iki koni gösteren bir tekneyle karşılaştınız, ne yaparsınız?

Correct! Wrong!

Amatör Denizcilik Belgesi Deneme Sınavı & Soruları 3
Sınavın üçüncü aşamasını başarıyla tamamladın!
Tebrik ederiz! %60'lık ortalamayı geçerek, deneme testinin üçüncü aşamasını başarıyla tamamladın! Soruları tekrarlayarak, sınav dışında genel denizcilik bilgini de geliştireceğini unutma. Bu testler gayri resmi olup, önceden çıkmış soruların cevaplarını içermektedir. Tekrardan başarılar!
Üzgünüm, sınavın üçüncü aşamasını geçemedin.
%60'lık ortalamayı geçerek, deneme testinin üçüncü aşamasını da başarıyla tamamlaman gerekiyor! Soruları tekrarlayarak, sınav dışında genel denizcilik bilgini de geliştireceğini unutma. Bu testler gayri resmi olup, önceden çıkmış soruların cevaplarını içermektedir. Tekrar tekrar deneyerek başaracağına inanıyoruz!

Share your Results: