Türkiye - Balık Limitleri

4/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/36)

Denizlerde Amatör Balıkçılık Yapılması

Denizlerde avlanabilecek türler

MADDE 16 – (1) Çizelge 7’de avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır. Tarih aralığı verilerek zaman yasağı belirtilen türlerin yasak dönemde avcılığı yapılamaz .

TÜRLATİNCE ADIBOY/AĞIRLIK LİMİTİ
(EN AZ)
ALIKONULABİLİR MİKTAR
( EN FAZLA )
ZAMAN
YASAĞI
Akya Lichia amia 40 CM.1 ADET15 Nisan – 15 Mayıs
Ahtapot Octopus vulgaris 1 kg 3 ADET 15 Nisan – 31 Ekim
Barbunya Mullus barbatus 13 cm Kg
Çipura Sparus aurata 20 cm Kg
İstavrit Trachurus trachurus 13 cm Kg
Kalkan Scopthalmus sp. 45 cm 1 ADET15 Nisan- 15 Haziran
Kefal Mugil sp 20 cm Kg
Kılıç Xiphias gladius 125 cm 1 ADET 15 Şubat – 15 Mart
1 Ekim – 30 Kasım
Kolyoz Scomber japonicus 18 cm Kg
Kırma (Kırmızı)Mercan Pagellus erythrinus 15 cm Kg
Levrek Dicentrarchus labrax 25 cm Kg
Mavi Yüzgeçli Orkinos Thunnus thynnus 115 cm 1 ADET 15 Ekim – 15 Haziran
Palamut Sarda sarda 25 cm Kg 1 Nisan – 14 Ağustos
Pisi Pleuronectes limanda 20 cm Kg
Sinagrit Dentex dentex 35 cm Kg
Tekir Mullus surmuletus 11 cm Kg
Uskumru Scomber scombrus20 cm Kg
Yazılı orkinos Euthynnus alletteratus 45 cm 2 ADET
Karagöz Diplodus vulgaris 18 cm Kg
Lüfer Pomatomus saltatrix 18 cm Kg
Sargos Diplodus sargos 21 cm Kg
Eşkina Sciana umbra 25 cm 3 ADET
Mavi Yengeç Callinectes sapidus 13 cm Kg
İstakoz Homarus gammarus 25 cm 1 ADET
Deniz Böceği Palinurus vulgaris 25 cm 1 ADET
Lagos (Ek:RG9/10/2018-30560) Epinephelus aeneus 50 cm 1 ADET 1 Haziran – 31 Ağustos

*Her yıl ülke kotasının % 0,5’i amatör amaçlı mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için tahsis edilir. Avlanılan mavi yüzgeçli orkinoslar için il/ilçe Müdürlüklerinden Orkinos Yakalama Dökümanı (BCD) düzenlettirilmesi zorunludur. Güncel kota miktarına ilişkin bilgiler Bakanlık web sayfasında yer alır. (www.tarim.gov.tr/BSGM)

(2) Çizelgede boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır.

(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.

(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dâhiline kabul edilir.

(5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 3’ü geçemez.

(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.

Denizlerde amatör avcılık MADDE 17 –

(1) Çizelge 7’de zaman yasağı belirtilen türler hariç, denizlerde amatör avcılık zaman yasağına tabi değildir. Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(2) Denizlerde amatör avcılıkta kullanılabilecek avlanma araçları ve yasaklı maddelerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Denizlerde amatör avcılık parakete, pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.

b) Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerleri ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.

c) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm’den küçük olamaz.

(3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.

(4) Su altı tüfeği ile yapılacak avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Denizlerde gün batımından gün doğumuna kadar olan sürede sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.

b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.

(5) 1 Nisan-15 Kasım tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 200 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

(6) Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.

(Visited 1.995 times, 1 visits today)