Amatör Denizcilik Belgesi Deneme Sınavı & Soruları 5

0%

Açık denizde, su içinde yardım beklemek zorunda kalan birden fazla kazazede, nasıl davranmalıdır?

Correct! Wrong!

Tekneyi terk eden kazazedeler neden üzerlerine bere, eldiven, yünlüler, tulum, rüzgarlık, yağmurluk gibi giysiler giymelidir?

Correct! Wrong!

Pruva önceki rotanın 180 derece tersine gelince dümen ortalanır, dönüş sırasında tekne hızını kaybedecektir. Son rotada tekne ilk hızını alıncaya kadar bu rotada gidilir. Başlangıçtaki hızını kazanınca tekrar aynı yönde alabanda basılır. Yine 180 derece tersine veya denize adam düştüğü sıradaki rotaya gelindiğinde dümen ortalanır.” Anlatılan manevra hangi isimle anılır?

Correct! Wrong!

Liman seferi dışına çıkacak amatör denizci teknesinde aşağıdaki teçhizatlardan hangisi bulundurulmalıdır?

Correct! Wrong!

Tekneyi terk ettiniz, can salınız yok, suyun içinde yardım bekleyeceksiniz, ne yaparsınız?

Correct! Wrong!

Tehlike ve Aciliyet mesajlarında, tekne adını bildirdikten sonra, öncelikli olarak hangi bilgiyi vermek zorundasınız?

Correct! Wrong!

Tekne arıza nedeni ile sürüklenip kaybolmuş olsa, teknede bulunan SART cihazını en uygun kullanma zamanı hangisidir?

Correct! Wrong!

Denizdeki kazazedeye nasıl yaklaşılır?

Correct! Wrong!

Gemiyi terk etmek gerekip can salı denize atılınca aşağıdakilerden önce hangi hususa dikkat etmek çok önemlidir?

Correct! Wrong!

Can salına bindiniz, bütün kazazedeleri can salına aldıktan sonra ilk olarak ne yaparsınız?

Correct! Wrong!

Acil duruma düşen bir teknenin uydu yardımı ile mevkiinin bulunması hangi cihaz yardımı ile olur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi her teknede bulunması gereken güvenlik teçhizatından değildir?

Correct! Wrong!

Seyir halinde iken tekneden biri denize düşerse ilk öncelikli önlem ne olmalıdır?

Correct! Wrong!

Denize Adam Düşmesi durumunda motorla kurtarma yöntemi (Williamson Dönüşü) nasıl yapılır?

Correct! Wrong!

“Denize düşen kişinin düştüğü yöne alabanda basılır. Tekne başlangıç rotasından 60 derece saptığında dümen aksi istikamete alabanda basılır. Pruva başlangıç rotasının 180 derece tersine geldiğinde dümen ortalanır.” Anlatılan manevra hangi isimle anılır ?

Correct! Wrong!

Özellikle gece seyrinde, sert havalarda, açık deniz seyrinde, tek başına seyirde denize düşme kazalarına neden olmamak için aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmalıdır?

Correct! Wrong!

Bir teknede denize adam düştüğü fark edildiğinde ne yapılır?

Correct! Wrong!

Denize düşen birisi olduğunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması asli önemlidir?

Correct! Wrong!

Denize düşen kazazedenin tekneye alınması sırasında aşağıdaki hangi önlemler alınmalıdır?

Correct! Wrong!

Denize teknenin sancak tarafından birisi düştüğünde, Williamson dönüşüyle ilk manevra hangi yöne yapılır?

Correct! Wrong!

Can salında hayatı idame ettirmeye çalışırken görünen bir uçağa işaret vermek için aşağıdakilerden hangisi en uygun işarettir?

Correct! Wrong!

Teknelerde bulunması gereken can yeleği sayısı kaç tanedir?

Correct! Wrong!

Amatör Denizcilik Belgesi Deneme Sınavı & Soruları 5
Sınavın beşinci aşamasını başarıyla tamamladın!
Tebrik ederiz! %60'lık ortalamayı geçerek, deneme testinin beşinci aşamasını başarıyla tamamladın! Soruları tekrarlayarak, sınav dışında genel denizcilik bilgini de geliştireceğini unutma. Bu testler gayri resmi olup, önceden çıkmış soruların cevaplarını içermektedir. Tekrardan başarılar!
Üzgünüm, sınavın beşinci aşamasını geçemedin.
%60'lık ortalamayı geçerek, deneme testinin beşinci aşamasını da başarıyla tamamlaman gerekiyor! Soruları tekrarlayarak, sınav dışında genel denizcilik bilgini de geliştireceğini unutma. Bu testler gayri resmi olup, önceden çıkmış soruların cevaplarını içermektedir. Tekrar tekrar deneyerek başaracağına inanıyoruz!

Share your Results: