Amatör Denizcilik Belgesi Deneme Sınavı & Soruları 7

0%

İlk yardım yapılacaksa ilk dikkat edilecek husus nedir?

Correct! Wrong!

Kolda, dirsekten aşağı bölgede, çok ağır atar damar kanaması olan kazazedeye turnike uygulayacaksınız. Turnikeyi nereye uygular ve hangi aralıklarda, ne kadar gevşetirsiniz?

Correct! Wrong!

Ciddi bir yaralanma sonucu vücutta yabancı cisim kalmışsa nasıl müdahale edilir?

Correct! Wrong!

İlk Yardımın kısa amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Hava yolu açık ama kalp atışları saptanamayan kazazedeye ilkyardım nasıl uygulanır?

Correct! Wrong!

Can Salına bindikten sonra, kaza mahallinden ayrılmamak için hangi malzeme kullanılır?

Correct! Wrong!

Can salında kişi başına kaç litre su vardır?

Correct! Wrong!

Gemiyi terkten sonra su içinde kalınırsa ilk ne yapmak düşünülmelidir?

Correct! Wrong!

Hafif yanıklarda ilk müdahale nasıl olmalıdır?

Correct! Wrong!

İç kanama şüphesinde hangisi yapılmaz?

Correct! Wrong!

Nefes darlığı olan hastalar nasıl bekletilmelidir?

Correct! Wrong!

Bir can salında 3 gün geçse ve bir uçak tarafından görülseniz ne yapmalısınız?

Correct! Wrong!

Bilincini kaybetmiş bir kazazedede, Temel Yaşam Desteğine başlamadan önce aşağıdaki kontrollerden hangisi ilk önce yapılır?

Correct! Wrong!

Gemiyi terk etmek gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi öncelikli olmalıdır?

Correct! Wrong!

Yara, hangi malzemeyle ve nasıl temizlenmelidir?

Correct! Wrong!

Kanamayı durdurmak için sargı ile basınç nasıl uygulanır?

Correct! Wrong!

Aşırı üşüme geçirmiş, hipotermiye uğramış bir kazazedeye öncelikle nasıl ilk yardım yapılır?

Correct! Wrong!

Yanıklarda ilk yardımda hangisi yapılmamalıdır?

Correct! Wrong!

Amatör Denizcilik Belgesi Deneme Sınavı & Soruları 7
Üzgünüm, sınavın yedinci aşamasını geçemedin.
%60'lık ortalamayı geçerek, deneme testinin yedinci aşamasını da başarıyla tamamlaman gerekiyor! Soruları tekrarlayarak, sınav dışında genel denizcilik bilgini de geliştireceğini unutma. Bu testler gayri resmi olup, önceden çıkmış soruların cevaplarını içermektedir. Tekrar tekrar deneyerek başaracağına inanıyoruz!
Sınavın yedinci aşamasını başarıyla tamamladın!
Tebrik ederiz! %60'lık ortalamayı geçerek, deneme testinin yedinci aşamasını başarıyla tamamladın! Soruları tekrarlayarak, sınav dışında genel denizcilik bilgini de geliştireceğini unutma. Bu testler gayri resmi olup, önceden çıkmış soruların cevaplarını içermektedir. Tekrardan başarılar!

Share your Results:

Please share this quiz to view your results.