Kısa Mesafe Telsiz Operatörü KMT – Deneme Sınavı 1

0%

Türkiye'ye ait MID, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Deniz VHF bandında, tehlike mesajının yayınlanması sırasında kullanılacak çıkış gücü aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi olmalıdır?

Correct! Wrong!

Bir turizm şirketine ait olan yatta deniz VHF Telsiz cıhazının bulundurulması zorunludur.

Correct! Wrong!

Deniz VHF telsizlerinde hangi kanal/kanallarda çıkış gücü 1 W'ı geçemez?

Correct! Wrong!

Ulusal Heceleme (fonetik) alfabeye göre CEMAL sözcüğü, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?

Correct! Wrong!

Çağrı işaretleri dizileri, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tarafından tahsis edilir?

Correct! Wrong!

Deniz VHF bandında telsiz telefon ile tıbbi tavsiye almak için yapılacak çağrılarda bulunması gereken işaret aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Deniz VHF telsiz telefon haberleşmesinde kullanılacak yayın (emisyon) sınıfı aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?

Correct! Wrong!

SRC kısaltması, aşağıdaki seçeneklerde verilen yeterlik belgesi türlerinden hangisini tanımlamaktadır?

Correct! Wrong!

Yat tipi bir VHF DSC cıhazının en yüksek çıkış gücü aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Tehlike mesajları aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisinin sorumluluğunda gönderilir?

Correct! Wrong!

Bir Deniz VHF telsiz cıhazında bulunması gereken en az kanal sayısı kaçtır?

Correct! Wrong!

Bir tehlike mesajı kimin sorumluluğunda gönderilir?

Correct! Wrong!

Bir Türk balıkçı teknesi, diğer bir Türk balıkçı teknesi ile kanal VHF kanal 16'dan bağlantı kuruyor. Çalışma (haberleşme) için hangi VHF kanalına geçmeyi önerir?

Correct! Wrong!

Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü yeterlik belgesi, seçeneklerde verilen deniz araçlarının hangisinde/hangilerinde geçerlidir? I-Özel yatlarda, II-Ticari yatlarda, III-Sürekli olarak A1 deniz bölgesinde seyir yapan tüm deniz araçlarında, IV-Tüm yolcu gemilerinde, V-Balıkçı teknelerinde

Correct! Wrong!

Deniz ve hava araçlarının arama ve kurtarma amaçlı haberleşmeler için ortak kullanabilecekleri deniz VHF kanalı, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Telsiz telefonla yapılan herhangi bir çağrıda, çağrılan ve çağıran istasyonun adı en çok kaç kez söylenebilir?

Correct! Wrong!

MMSI, kaç gruba ayrılır?

Correct! Wrong!

Tehlike, Acelelik ve Emniyet mesajları dışında Kanal 16'da mesaj yayınlanabilir mi?

Correct! Wrong!

VHF kanal 16'da yapılacak test çalışmalarının süresi en fazla ne kadar olabilir?

Correct! Wrong!

Deniz VHF telsiz cıhazı bulundurmak zorunda olan özel yatlar için kapasite, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Türkiye'de kıyı telsiz istasyonları tarafından telsiz telefon tekniği ile yayınlanacak seyir uyarıları için aşağıdaki seçeneklerde verilen deniz VHF kanallarından hangisi kullanılır?

Correct! Wrong!

I-Yatlar, II-Balıkçı tekneleri, III-300 grt'un altındaki yük gemileri, IV-Göl ve nehir gemileri, V-Tankerler Seçeneklerde verilenlerden hangisi/hangileri Solas kapsamı dışındadır?

Correct! Wrong!

Kısa Mesafe Telsiz Operatörü KMT - Deneme Sınavı 1
Tebrik ederiz! Sınavın birinci aşamasını başarıyla tamamladınız!
Tebrik ederiz! %60'lık ortalamayı geçerek, deneme testinin sekizinci aşamasını başarıyla tamamladın! Soruları tekrarlayarak, sınav dışında telsiz operatörlüğüne ait bilgini de geliştireceğini unutma. Bu testler gayri resmi olup, önceden çıkmış soruların cevaplarını içermektedir. İkinci aşama için şimdiden başarılar!
Üzgünüz, sınavın ilk aşamasını geçemediniz.
%60'lık ortalamayı geçerek, deneme testinin ilk aşamasını başarıyla tamamlaman gerekiyor! Soruları tekrarlayarak, sınav dışında telsiz operatörlüğüne ait bilgini de geliştireceğini unutma. Bu testler gayri resmi olup, önceden çıkmış soruların cevaplarını içermektedir. Tekrar tekrar deneyerek başaracağına inanıyoruz!

Share your Results:

Please share this quiz to view your results.