Kısa Mesafe Telsiz Operatörü KMT – Deneme Sınavı 2

0%

Başkalarına zararlı müdahalede bulunmamak için gönderme sırasında ne yapılmalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki seçeneklerde verilen durumlardan hangisi bir emniyet mesajının çekilişini gerektiren durumdur?

Correct! Wrong!

Tıbbi yardım amaçlı mesajlar, haberleşmenin öncelik sıralamasında kaçıncı sırada yer alır ve telsiz telefonla gönderilirken hangi işaretle gönderilir?

Correct! Wrong!

Deniz VHF telsiz telefon haberleşmesi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile U, F, R harfleri nasıl kodlanır?

Correct! Wrong!

Bir balıkçı teknesinde bulunan deniz VHF telsiz cihazının çıkış gücü, aşağıdaki seçeneklerde verilen güclerden hangisi ile sınırlandırılmıştır?

Correct! Wrong!

Türkiye'de yatların kendi aralarında yapacakları haberleşmeler için ayrılmış olan kanallar, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Gönderilmiş olan bir tehlike mesajına cevap alınamazsa, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yapılmalıdır?

Correct! Wrong!

Liman içi haberleşmelerde Telsiz cihazının çıkış gücü ne olmalıdır?

Correct! Wrong!

Tehlikede olan bir deniz aracının, göndereceği çağrı aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi olmalıdır?

Correct! Wrong!

Gemi istasyonu olarak bir kıyı istasyonu ile haberleşme halindesiniz. Haberleşmeyi hangi istasyon kontrol eder?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki seçeneklerde verilen deniz VHF kanallarından hangisi Liman içi haberleşmelerde kullanılamaz?

Correct! Wrong!

Tehlike trafiğini yöneten istasyon, tam sessizliğin sağlanmasına gerek kalmadığından emin olursa, VHF kanal 16 üzerinden kısıtlı çalışmanın başlayabileceğini belirtmek için, ………. kullanır.

Correct! Wrong!

Emniyet mesajları;

Correct! Wrong!

PAN PAN işareti ile başlayan bir çağrı, aşağıdaki seçeneklerde verilen haberleşmelerden hangisi için yapılmıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi tümüyle simpleks kanallardır?

Correct! Wrong!

Deniz VHF Telsiz cıhazları, aşağıdaki seçeneklerde verilen amaçlardan hangisi için kullanılır?

Correct! Wrong!

MMSI numaraları içerisinde yer alan MID numaraları, aşağıdakilerden hangisi tarafından tahsis edilir?

Correct! Wrong!

Her hangi bir konuşma kanalında dinleme yapılırken aynı zamanda kanal 16'yı da dinleme olanağı sağlayan otomatik düzenleme aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Zorunlu hallerde yabancılarla yapılacak olan haberleşmelerde kullanılan uluslararası heceleme (fonetik) alfabe ile O, H, S harfleri aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?

Correct! Wrong!

Türkiye'de deniz VHF bandında meteorolojik bilgilerin yayınlandığı kanal 67'de aşağıdaki hangi seçenekte verilen saatler arasında haberleşme yapmak yasaktır?

Correct! Wrong!

X işareti, her hangi bir rakam olmak üzere 271XXXXXX, aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

Correct! Wrong!

I-VHF haberleşmelerinde birinci derecede kanal 12 kullanılır, II-VHF haberleşmelerinde 1 W'ı aşan güç kullanılamaz, III-VHF haberleşmelerinde Liman Başkanlığının talimatına uyulması zorunludur, IV-VHF Haberleşmeleri yalnızca gemi manevraları sırasında kullanılır, V- Deniz aracınan adı ya da çağrı işaretinin kullanılması zorunlu değildir, Seçeneklerde verilenlerden hangisi/hangileri liman içinde yapılacak haberleşmeler için yanlıştır?

Correct! Wrong!

Kısa Mesafe Telsiz Operatörü KMT - Deneme Sınavı 2
Üzgünüz, sınavın ikinci aşamasını geçemediniz.
%60'lık ortalamayı geçerek, deneme testinin ikinci aşamasını başarıyla tamamlaman gerekiyor! Soruları tekrarlayarak, sınav dışında telsiz operatörlüğüne ait bilgini de geliştireceğini unutma. Bu testler gayri resmi olup, önceden çıkmış soruların cevaplarını içermektedir. Tekrar tekrar deneyerek başaracağına inanıyoruz!
Tebrik ederiz! Sınavın ikinci aşamasını başarıyla tamamladınız!
Tebrik ederiz! %60'lık ortalamayı geçerek, deneme testinin ikinci aşamasını başarıyla tamamladın! Soruları tekrarlayarak, sınav dışında telsiz operatörlüğüne ait bilgini de geliştireceğini unutma. Bu testler gayri resmi olup, önceden çıkmış soruların cevaplarını içermektedir. İkinci aşama için şimdiden başarılar!

Share your Results:

Please share this quiz to view your results.